document.writeln ('

【游客留言】    共有4条留言  我要留言  查看所有留言

'); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln ('
'); document.writeln (''); document.writeln ('山山和水水(Ip:219.142.139.***) 在2010-09-06 23:49:32留言如下:
    十一期间这些地方是秋天吗?
回复(刘亚兰):是的,国庆期间正是秋景。
'); document.writeln (''); document.writeln ('abs(Ip:221.237.71.***) 在2008-08-11 23:32:14留言如下:
    有自由行吗,
回复(刘兵):感谢您的留言!有自由人的,具体事宜来电咨询028-66062013
'); document.writeln (''); document.writeln ('芳(Ip:218.88.32.***) 在2008-01-11 00:21:56留言如下:
    现在可以吗?
回复(姚曾):可以啊,请问你们有几个人?打算什么时候出行?能否留下你们的具体联络方式?便于我们进一步沟通.或者来电垂询.
'); document.writeln (''); document.writeln ('雨(Ip:59.61.216.***) 在2007-10-10 14:57:06留言如下:
    十一月初伍须海下雪吗?还可以去吗?景色如何呢
回复(杨虹颖):你好,常规来说应该下雪了,当然可以去了,景色肯定很漂亮。
');