document.writeln ('

【游客留言】    共有2条留言  我要留言  查看所有留言

'); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln (''); document.writeln ('
'); document.writeln (''); document.writeln ('文(Ip:222.242.254.***) 在2010-08-26 06:56:32留言如下:
    什么时间去当地的天气最合适
回复(刘亚兰):您好,请致电全国免费热线:400-6688-338,我们将为您详细解答。
'); document.writeln (''); document.writeln ('肖菡(Ip:220.190.21.***) 在2006-12-17 00:36:36留言如下:
    春节去价格也是这么多吗?外地游客是否可以参加你们的团队?谢谢!
回复(许峰):你好!感谢你的咨询,春节的价格目前还没有出来。
');